Świat zwierzęcy

Bogaty świat zwierzęcy Wyżyny jest do dziś mniej poznany niż świat roślinny. Dotychczas nie zostały usystematyzowane wiadomości o niezwykle licznej faunie bezkręgowców. Stwierdzono istnienie prawie 100 gatunków mięczaków, a liczba gatunków owadów jest wielokrotnie wyższa.

Zabierzów

Węzeł szlaków: Okrężnego wokół Krakowa, „Wesela” Wyspiańskiego. Łącznikowego, Doliny Kluczwody, Dolinek Jurajskich. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Stacja PKP na linii Katowice—Kraków. Przystanek PKS na trasie Krzeszowice—Kraków. Sklepy, gospoda, bar, ośrodek zdrowia, poczta, apteka, posterunek

Wygiełzów i Zaborze

Wygiełzów. Leży na Szlaku Ziemi Chrzanowskiej Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — dojazdy z Krakowa, Brodły, Chrzanowa, Oświęcimia. Sklep spożywczy. W pobliżu rezerwat Lipowiec. Regionalny Parit Etnograficzny nadwiślańskiego ludowego budownictwa drewnianego, oddział Muzeum w

Wielka Wieś i Wola Filipowska

Wielka Wieś. Leży na Szlaku Doliny Kluczwody. Wieś w woj. miejskim krakowskim, siedziba gminy. Przystanek PKS na linii Kraków—Olkusz. Sklepy, szkoła. Wola Filipowska. Rozpoczyna się tu Szlak Tenczyński. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKP

Przyłubsko i Rabsztyn

Przyłubsko. Leży na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Zawiercia. Sklep spożywczy. Zalew na rzece Krztyni. Rabsztyn. Leży na Szlaku Orlich Gniazd, rozpoczyna się tu Szlak Krajoznawczy. Wieś w woj.

Prądnik Korzkiewski i Przewodziszowice

Prądnik Korzkiewski. Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Sklep spożywczy. Młyn z 2 połowy XIX w. zwany Młynem Knapika lub Olejarnią, stanowiący piękny zabytek ludowego budownictwa przemysłowego. Przewodziszowice. Leżą na Szlaku

Postaszowice i Potok Złoty

Postaszowice. Leżą na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy. Potok Złoty. Leży na Szlaku Orlich Gniazd i Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do

Poraj i Poręba Górna

Poraj. Kończy się tu Szlak Zamonitu, rozpoczyna Szlak Poraj —Olsztyn. Wieś w woj. częstochowskim. Stacja PKP na linii Katowice—Częstochowa. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy. Sklepy, restauracje, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posterunek MO, szkoła. Oprócz

Podzamcze

Skrzyżowanie szlaków: Orlich Gniazd, Zamonitu, Tysiąclecia, Warowni Jurajskich. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Ogrodzieńca, Pilicy, Wolbromia, Zawiercia. Stacje turystyczne PTTK, schronisko PTSM, restauracja, sklepy. Zamek z XIV w., rozbudowany w 1.

Podlesice i Pomrożyce

Podlesice. Leżą na Szlaku Warowni Jurajskich Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Lelowa, Myszkowa, Szczekocina, Zawiercia. Sklep spożywczy, restauracja, szkoła, schronisko szkolne PTSM, hotel turystyczny „Ostaniec”. Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów. Pomrożyce.