Rezerwat Florystyczny — Podgórki

Znajduje się w miejscowości Podgórki, koło Tyńca, na żółtym Szlaku Twardowskiego. Administracyjnie należy do miasta Krakowa. Powierzchnia 27,35 ha. Utworzony w 1947 r. Chroni roślinność łąkową i bagienną. Znajduje się tu jedno z najdalej na

Rezerwat Krajobrazowy — Panieńskie Skały

Leży w obrębie miasta Krakowa, w Lesie Wolskim, na żółtym Szlaku Bielańskim. Powierzchnia 6,41 ha. Utworzony w 1953 r. W rezerwacie objęty jest ochroną skalisty wąwóz, porośnięty naturalnym lasem grądowym, z rzadką roślinnością w poszyciu.

Rezerwat Krajobrazowy — Parkowe

Znajduje się koło Potoku Złotego, w gminie Janów, woj. częstochowskie. Przecinają go dwa szlaki — Orlich Gniazd i Zamonitu. Powierzchnia 148,54 ha. Utworzony w 1957 r. Zajmuje część pięknej doliny rzeki Wiercicy. Teren objęty jest

Rezerwat Krajobrazowy — Lipowiec

Znajduje się koło miejscowości Babice w woj. katowickim. Przebiega tu żółty Szlak Ziemi Chrzanowskiej. Powierzchnia 12,44 ha. Utworzony w 1959 r. Chroniony jest tutaj piękny bukowy starodrzew, zwany Czarnym Lasem, oraz wspaniały las dębowy. Na

Rezerwat Leśny — Góra Chełm

Położony jest w pobliżu miejscowości Hutki Kanki w gminie Ogrodzieniec, woj. katowickie. Przez teren rezerwatu przebiega zielony Szlak Tysiąclecia, a w pobliżu żółty Szlak Zamonitu.Powierzchnia 12 ha. Utworzony w 1957 r. Znajduje się tu naturalne

Rezerwat Krajobrazowy — Dolina Mnikowska

Położony w pobliżu miejscowości Mników, gmina Liszki, woj. miejskie krakowskie. Przez rezerwat prowadzi zielony Szlak Doliny Mnikowskiej. Powierzchnia 20,89 ha. Utworzony w 1963 r. Obejmuje najpiękniejszą część doliny, czyli wąwóz skalny o ścianach osiemdziesięciometrowej wysokości.

Rezerwat Przyrody Nieożywionej — Bonarka

Położony w granicach Krakowa (część wschodnia). Żaden z opisanych w przewodniku szlaków turystycznych nie przebiega w pobliżu rezerwatu. Powierzchnia 2,29 ha. Utworzony w 1961 r. Obejmuje odsłoniętą powierzchnię erozyjną, zalegającą na wapieniach jurajskich.

Rezerwaty Florystyczny — Bielańskie Skały

Położony na obszarze Krakowa, w Lesie Wolskim, obok niego przebiega m. in. żółty Szlak Bielański. Powierzchnia 1,73 ha. Utworzony w 1957 r. Ścisłą ochroną objęte jest w nim niewielkie skaliste zbocze ze zbiorowiskiem pierwotnej roślinności

Rezerwaty Przyrody

Położony w Dolinie Ojcowskiej, w woj. miejskim krakowskim. Powierzchnia: 1675 ha. Utworzony w 1956 r. Obejmuje najbardziej malowniczy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej — wcięte w grube pokłady jurajskiego wapienia doliny Prądnika, Sąspówki, wąwozy Korytanię i Jamki,

Ochrona Przyrody i Środowiska Naturalnego

Zabiegi prawne, chroniące przyrodę na terenie Jury, sięgają początków XIX w. Wtedy to właściciele Ojcowa i Potoku Złotego wydali zarządzenia, zapewniające racjonalną gospodarkę leśną. Ochrona przyrody miała na celu nie tylko względy gospodarcze, ale także