Tag Archives: sylwester 2017 w wiśle

Rezerwat Skołczanka i Smoleń

Rezerwat Stepowy — Skołczanka. Położony w Tyńcu, w obrębie miasta Krakowa, przy żółtym Szlaku Twardowskiego. Powierzchnia 36,7 ha. Utworzony w 1957 r. Obejmuje wzgórze wapienne pokryte roślinnością leśną i murawą naskalną, kserotermiezną. Na szczególną uwagę

Rezerwat Ostra Góra i Skałki Przegorzalskie

Rezerwat Leśny — Ostra Góra. Znajduje się we wsi Karniowice koło Psar, w gminie Myślachowice, woj. katowickie. W pobliżu przebiega nie opisany w przewodniku niebieski Szlak Dawnego Górnictwa. Powierzchnia 7,59 ha. Utworzony w 1959 r.